Category Archives: Hapi Mari

[Hapi Mari] Happy Marriage – Chapter 40

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 40. Đọc vui vẻ ~

Link download Hapi Mari Chap 40

Trời ơi…. mình đã thông báo lộn ngày post truyện. Lẽ ra phải 2 tuần, 2 tuần cơ…trời ơi, tính lộn 1 tuần. Thành ra mới tới nông nỗi trễ hẹn và đến tối ngày chủ nhật 3/3 mới tá hỏa phát hiện ra… Và ngồi gấp rút hoàn thiện chap 40 để giữ lời hẹn với mọi người.

Hy vọng mọi người thông cảm cho 1 đứa đang rất buồn ngủ và cố gắng post nửa đêm như thế này. :”>

Đọc onlineTiếp tục đọc

[Hapi Mari] Happy Marriage – Chapter 39

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 39. Đọc vui vẻ ~

Link download Hapi Mari Chap 39

Cảnh báo: có cảnh không phù hợp với trẻ em. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì chương này không nên đọc.

Đọc onlineTiếp tục đọc

[Hapi Mari] Happy Marriage – Chapter 38

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 38. Đọc vui vẻ ~

Link download Hapi Mari Chap 38

Đọc onlineTiếp tục đọc

[Hapi Mari] Happy Marriage Chap 37

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 37.

Ngạc nhiên hén!!!! Mọi người đọc vui vẻ ~

Link download Hapi Mari Chap 37

Đọc online


Tiếp tục đọc

[Hapi Mari] Happy Marriage Chap 36

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 36.

Enjoy ~

Link download Hapi Mari Chap 36

Đọc online

Tiếp tục đọc

[Hapi Mari] Happy Marriage Chap 35

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 35.

Enjoy ~

Link download Hapi Mari Chap 35

Đọc online


Tiếp tục đọc

[Hapi Mari] Happy Marriage Chap 34

T/N: bản dịch Hapi Mari Chap 34.

Enjoy ~

Link download Hapi Mari Chap 34

Đọc online

Tiếp tục đọc