Liên hệ

Nếu các bạn cần liên lạc mình thì điền vào mẫu đơn dưới đây há, thắc mắc về nội dung, muốn hỗ trợ dịch truyện, báo lỗi trong blog v.v… Mình sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Cheers,

~ Maeve

2 thoughts on “Liên hệ

  1. […] Main menu Bỏ qua nội dung Trang chủMaeveMulti-chapterDịchViếtOneshotDịchViếtDollHapi MariLiên hệ […]

  2. […] Liên hệ […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: